Egnethetsprøve

Utenlandsk vekterutdanning kan godkjennes i Norge dersom du søker til Politidirektoratet (POD). Før du får godkjenningen krever POD at du må gjennomføre en egnethetsprøve. Securitas er et godkjent vaktselskap som har godkjenning til å drive opplæring i vakttjenester, og også egnethetsprøver. 


Du må ha søkt til POD og fått godkjenning til å gjennomføre egnethetsprøve før du får ta eksamen hos oss. Det er du selv som er ansvarlig for å søke til POD.  Se mer informasjon om søknadsprosessen på politiet.no sine sider. Godkjenningen som gis fra POD må fremlegges Securitas før du får ta eksamen.

Eksamen består av en flervalgseksamen med 27 spørsmål som er et utdrag av full vekterutdannings eksamen. Du har 4 timer tilgjengelig under eksamen, og eksamen er uten hjelpemidler. Du har to forsøk på eksamen. Du må ha 80% riktig for å bestå. 

Etter du har bestått denne eksamen, må du sende dokumentasjon på dette til POD. Først når POD har fattet vedtak om godkjenning av utenlandsk yrkeskompetanse, kan du begynne å jobbe som vekter i Norge.