Påmelding Nasjonal grunnutdanning for vektere

 


Utdanningen kan nedbetales via Klarna.

Securitas er verdens største sikkerhetsselskap med kontorer i 58 land og over 370 000 medarbeider. I Norge har vi over 40 avdelingskontorer og vi kjører vekterutdanning over hele landet. Velger du å ta utdanningen hos oss vil du på Securitasskolen møte proffe og erfarne instruktører som selv har jobbet som vektere.

Svært mange av de som tar utdanningen til oss får jobb etter ferdig utdannelse.

Nasjonal grunnutdanning for vektere

47 timer e-læring. Denne delen gjennomføres hjemme og må fullføres før deltakeren møter opp for klasseromsundervisning.
65 klokketimer undervisning i klasserom.
45 timer praktisk opplæring som gjennomføres på øvingsobjekter (lukket område).
4 timer teoretisk oppsummering
6 timer eksamen som består av en flervalgprøve og en caseoppgave. Deltaker må først bestå flervalgprøven og deretter presentere den casebaserte oppgaven muntlig for en sensor. Denne eksamen må være bestått for å få utdanningen godkjent.
Utdanningen går over totalt 163 timer og gjennomføres over cirka 4 uker.
Det er et krav at deltakere behersker norsk skriftlig og muntlig. For å få jobb som vekter, er det krav om tilfredsstillende vandel.
Securitas forbeholder seg retten til å avlyse utdanningen dersom det er for få deltakere påmeldt.

NAV

Vi får ofte forespørsler om NAV vil dekke vekterutdanningen. Dette må du ta opp med ditt lokale NAV-kontor. Dersom NAV skal dekke opplæringsavgiften må NAV bestille plass på vegne av deg på kurs@securitas.no