Regodkjenning vekterutdanning


Securitas tilbyr kurs og eksamen for regodkjenning av vekterutdanningen.

HVA ER DET?

Regodkjenning av vekterutdanningen skal avlegges og bestås innen fire år etter bestått eksamen eller regodkjenningsprøve. Gjennomførte du vekterutdanningen før 1. januar 2018, må regodkjenning gjennomføres innen 1. januar 2022. Dersom regodkjenning ikke er tatt innen fire år, må ny utdanning og eksamen gjennomføres for å kunne jobbe som vekter.

HVORDAN FUNGERER DET?

Utdanningen er organisert som e-læring og filmer av undervisning. Kurset er estimert til 45 klokketimer.

Regodkjennings eksamen omfatter hele pensum til vekterutdanningen. Eksamen har tilsvarende omfang som for Nasjonal grunnutdannig for vektere, og Securitas tilbyr e-læring i alle fag. Eksamen består av en flervalgprøve på inntil 4 timer og du har to forsøk på å bestå denne.

HVEM ER DET FOR?

For å holde kunnskap om vekteryrket ved like må alle vektere gjennomføre og bestå regodkjenning av utdannelsen hvert fjerde år.

Regodkjenningen hos Securitasskolen koster kr 6 000,-