Bergen - regodkjenning

6.000,00 NOK
Klarna

Regodkjenning vekterutdanning.

Oppmøtested er Edvard Griegs vei 3B, med unntak 18.oktober 2022.

18.Oktober 2022 er oppmøtested Inger Bang Lunds vei 4. 


Kurset hos Securitasskolen er organisert som e-læring og videoundervisning.

Kurset er estimert til 45 klokketimer.

Dersom kurs for regodkjenning ikke er utført innen fristen, må ny grunnutdanning og eksamen gjennomføres for å kunne jobbe som vekter.

Kurset og eksamen omfatter hele pensum til nasjonal grunnutdanning for vektere. Eksamen er en flervalgsprøve på inntil 4 timer. Du har to forsøk på å bestå denne.

Kurs og eksamen for regodkjenning hos Securitasskolen koster kr 6.000,-Vi tilbyr delbetaling via Klarna.